Buurtvereniging Asserstraat

Rijdend door de straat van Rolde naar Assen

BuurtverenigingAsserstraatlogo.jpg

Welkom bij de Buurtvereniging Asserstraat! Onze gezellige vereniging van de Asserstraat in Rolde. 

Buurtvereniging Asserstraat zet zich in voor de Asserstraat en haar bewoners. Jaarlijks organiseren we uiteenlopende projecten en bijeenkomsten om samen te komen en de Asserstraat nòg gezelliger te maken.

Activiteiten

Onze vereniging houdt zich bezig met vele activiteiten, zoals de Roldermarkt met een playbackshow, meerkamp en soms zelfs een praalwagen. Of een buurtBBQ, running-dinner, nieuwjaarsborrel, burendag, excursies en hemmeldag (een dag waarbij we samen de buurt schoonmaken).

Projecten

Buurtvereniging Asserstraat zet zich in voor en bij diverse projecten als bijvoorbeeld een bijenhotel, bankje Kerkweg, fietsroute, wandelroute, verkeersveiligheid Asserstraat.